Dil Yeterliliği

Aday öğrenciler tercih başvuruları neticesinde bir programa yerleşmelerinin ardından asil öğrencilik statüsü kazanırlar. Bu öğrencilerden eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır; Bkz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi Bölüm 4/Madde 14

 (1) Üniversitede %100 yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt hakkı kazanan adaylar dahil eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır. Türkçe yeterlik şartı aranan adaylar kesin kayıt esnasında belgelerini kayıt yaptırdıkları birime teslim etmek zorundadır. Katkı payı yatırma ve kayıt yenileme süresinin tamamlanmasından sonra belgelerini teslim edenler, ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılında kesin kayıt yaptırdıkları diploma programına başlarlar.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylarda ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında T.C.  Milli Eğitim Bakanlığına   bağlı   Türk liselerinde tamamlayanlar, yurtiçinde veya yurtdışında %100 Türk dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezun olanlar ve Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası geçerli sınavlardan yeterli sınav sonucuna sahip olanlardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

(3)Kayıt hakkı kazanan adayların eğitime başlayabilmesi için en az C1 seviyesinde Türkçe yeterlik düzeylerine sahip olmaları gerekir.

Eski Site