ALKÜ-YÖS e Kimler Başvurabilir?

Bkz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi Bölüm 4/Madde 8

 (1) Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği programlara, Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla, başvuruları kabul edilecek adaylar şunlardır;

  1. Yabancı uyruklu olanlar,
  2. Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenler,
  3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,

ç) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden   ortaöğretiminin (lise) son   üç   yılını   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)    hariç   yabancı   bir   ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.)

  1. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise)     tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.)
  2. KKTC uyruklu   olup   KKTC’de   ikamet   eden   ve   KKTC’de   ortaöğretimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar, başvurabilir.

(2) Aşağıda yer alan durumlardan herhangi birini taşıyan adaylar başvuru yapamaz.

  1. T.C.   uyruklu olup   ortaöğretiminin   tamamını   Türkiye’de   veya   KKTC’de tamamlayanlar,
  2. KKTC uyruklu olanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
  3. Bu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (Bu maddenin 1 inci fıkrasının d bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

  1. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya bu maddenin 1 inci fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,

(3) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin resmi internet sayfasında duyurulur.  Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversitenin internet sayfası üzerinden yapılır. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

 

 

Eski Site