Öğrenci Başvuru Koşulları

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları

  • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması, Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç), %50 Dil puanı + %50 Not ortalaması olması.
  • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
Eski Site