Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alpin GÜLŞEN

 

Üye

Erasmus Kurum Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÖZTÜRK

 

Üye

Farabi Kurum Koordinatörü

Öğr. Gör. Eren İRFANOĞLU

 

Üye

Mevlana Kurum Koordinatörü

Öğr. Gör. Erhan MUTLU