Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz;

Değişen uluslararası koşullara hızla uyum sağlayan, uluslararası öğrenci değişim trendlerini yakından takip eden, uluslarararası alanda ve Avrupa yükseköğretim alanındaki 

üniversitelerle, usul ve esaslara uygun olarak,  çok boyutlu işbirlikleri kuran, fakülteler ile eşgüdüm içersinde görevlerini azami düzeyde yerine getirecek bir ofis olmaktır. 

Misyonumuz; 

Uluslarararası ilişkiler Ofisi Başkanlığı gözetiminde Bologna Norm ve İlkelerinin tüm akademik ve idari birimler nezdinde benimsenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamak,

Sosyal kültürel ve bilimsel işbirlikleri, değişim programları, proje bazlı ortaklıklar, ortak programlar konusunda gerekli altyapının oluşturulması ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek,  

Değişim programları ve diğer proje bazlı uluslararası işbirliklerini sayısal ve niteliksel olarak arttırmak,  ve ilgili programlara üniversitemiz  öğrencileri ve  personelinin büyük ölçüde katılımını sağlamak'dır.