SSS

SSS - ERASMUS +

  • Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir. Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

  • Erasmus+ Programı Ne Değildir?

1- Erasmus+ programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.

2- Erasmus+ programı bir “burs” programı değildir.

3- Erasmus+ programı bir “diploma” programı değildir.

4-Erasmus+ programı bir “araştırma” programı değildir.

  • Programdan yararlanmak için ne yapılması gerekir?

Erasmus+ Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir kurumlararası anlaşmanın bulunmasıdır. Dolayısıyla Erasmus+ Programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.

 

>>>Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

 

SSS - MEVLANA

  • Mevlana Değişim Programı’na Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler.

  • Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı?

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda alacağı derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle (derslerdeki başarısı esas alınmak üzere) öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

  • Mevlana Değişim Programı’ndan öğrenciler kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabilir?

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim öğretim yılını aşamaz. Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca burslu olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir.

 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız>>

 

SSS - SERBEST DOLAŞIM (FREEMOVER)

  • Free Mover (Serbest Dolaşım) Değişim Programı Nedir?

Yurtdışındaki üniversitelerde önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrencilerin, üniversitemizde bir dönem veya bir akademik yıl için dönem / yıllık ücret ödeyerek misafir öğrenci statüsünde öğrenim görmelerini ve aynı şekilde üniversitemizde önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrencilerin, yurtdışındaki üniversitelerde bir dönem veya bir akademik yıl için dönem / yıllık ücret ödeyerek misafir öğrenci statüsünde öğrenim görmelerini sağlayan Free Mover Programı üniversitemizde uygulanmaya başlanmıştır.

 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız>>

 

 

SSS - FARABİ

 

SSS - ULUSLARARASI ÖĞRENCİ