Başvuru ve Süreç

YURTDIŞINA GİDİLEN ÜNİVERSİTENİN SEÇİMİ / BAŞVURULAR / KABUL MEKTUBU

Misafir öğrenci olmak istedikleri üniversiteler ile irtibata geçmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Öğrenciler gitmek istedikleri üniversitenin Free Mover sitesini inceleyerek, istedikleri başvuru belgelerini sağlayarak başvurularını yaparlar. 

Öğrencinin gitmek istediği üniversite farklı belgeler de isteyebilir. (Konaklama formu, yabancı dil belgesi, CV, niyet mektubu, sağlık sigortası vb.) Bu evrakların neler olduğunu öğrenmek ve takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Misafir Öğrenci statüsünde yurtdışında başka bir üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin karşı kurumdan Kabul Belgesi ( Acceptance Letter ) almaları gerekmektedir. 

 

ALKÜ'YE BAŞVURU VE İŞLEMLER 

Free Mover Öğrenci statüsünde yurtdışında başka bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisine başvururlar. 

 

ALKÜ başvuru belgeleri:

  • Giden öğrenci başvuru formu 
  • Üniversiteden gelen kabul mektubu
  • Gittiği üniversitede alacağı dersleri içeren öğrenim belgesi (Belgenin bölüm koordinatörü tarafından onaylanması gerekmektedir)
  • Transkript
  • Sağlık ve yolculuk sigortası 
  • Pasaport kopyası

DERS SEÇİMİ

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. AKTS uygulamayan üniversitelerde ise akademik birim yönetim kurulunun aldığı karar geçerlidir. 

Öğrenim Anlaşmasında belirlenen derslerin isimleri ALKÜ'de o dönem okutulan derslerden değişik olabilir, ders sayısı daha az ya da daha çok olabilir. Ancak, Öğrenim Anlaşması öğrencinin gittiği kurumda o dönemde alacağı derslerin, ALKÜ'de o dönemde alacağı derslere denk olacağını kabul etmektedir. Ders denkliği değil, dönem denkliği esas alınır.

Uluslararası İlişkiler Ofisi, giden öğrenciye Free Mover öğrencisi olduğuna dair bir belge verir, öğrencinin bağlı olduğu birimi ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını bilgilendirir.  

Öğrenci ALKÜ'de zorunlu dersler de dahil olmak üzere ders seçmeyecektir.   Ancak, öğrencinin zorunlu YÖK dersleri kaldıysa, mutlaka dönüşte almak durumundadır.

Öğrencilerin alttan dersleri olması Free Mover Programı’ndan yararlanmalarına engel değildir. Ancak bu öğrencinin kendi sorumluluğundadır.  Dersler ve öğrencinin gideceği üniversitenin kabulü konusunda bölüm kararı esastır. 

Öğrenci döndüğünde bağlı oldukları akademik birim tarafından alınan karar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı bu karara göre işlem yapar. 

Öğrenciler Free Mover öğrencisi oldukları konusunda Akademik Danışmanlarını bilgilendirmelilerdir.

 

ÖĞRENİM HARCI

Öğrenciler ALKÜ öğrenim harcı zorunlulukları varsa öderler, karşı üniversitenin de harcını ödemekle yükümlüdürler.

 

DÖNÜŞTE İSTENEN BELGELER 

Free Mover öğrencisi dönüşte aşağıdaki belgeleri getirmelidir:

  • Katılım Sertifikası (aslı)
  • Transkript (aslı)
  • Pasaport Fotokopisi (Giriş – Çıkış Tarihleri)