Farabi İkili Protokoller

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLLERİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
ÜNİVERSİTE ADI LİS. Y.LİS. ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Fırat Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İnönü Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
K.Sütçü İmam Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Abant İzzet Baysal Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Erciyes Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Adnan Menderes Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Çukurova Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Gazi Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2022
Sakarya Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Yalova Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Pamukkale Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Düzce Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Balıkesir Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Mersin Üniversitesi* X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Yıldız Teknik Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Uludağ Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Kocaeli Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Hacettepe Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Manisa Celal Bayar Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İstanbul Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Namık Kemal Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Trakya Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Karabük Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İskenderun Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Süleyman Demirel Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Atatürk Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
*2015-2016'da açılmıştır.          
Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği  Bölümü
ÜNİVERSİTE ADI LİS. Y.LİS. ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
Eskişehir OsmangaziÜniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2020
Erciyes Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Gazi Üniversitesi  X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Afyon Kocatepe Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Sakarya Üniversitesi  X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Fırat Üniversitesi  X X 2 Güz Bahar 2017-2022
Mersin Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Yıldız Teknik Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Kocaeli Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İstanbul Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Atatürk Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
İskenderun Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Süleyman Demirel Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Manisa Celal Bayar Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Endüstri  Mühendisliği Bölümü                                                                    
ÜNİVERSİTE ADI LİS. Y.LİS. ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi X        
Abant İzzet Baysal Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Erciyes Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Çukurova Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Pamukkale Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Aksaray Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Yalova Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Sakarya Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Fırat Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Balıkesir Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Düzce Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Yıldız teknik Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Kocaeli Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Süleyman Demirel Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İstanbul Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Namık Kemal Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Manisa Celal Bayar Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Hacettepe Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Atatürk Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü
ÜNİVERSİTE ADI LİS Y.LİS ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
Sinop Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2019
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi X 2 Güz Bahar 2017-2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  X 2 Güz Bahar 2017-2021
Fırat Üniversitesi  X 2 Güz Bahar 2017-2021
İnönü Üniversitesi X 2 Güz Bahar 2017-2021
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  X 2 Güz Bahar 2017-2021
Aksaray Üniversitesi X 2 Güz Bahar 2017-2021
K.Sütçü İmam Üniversitesi  X 2 Güz Bahar 2017-2021
Abant İzzet Baysal Üniversitesi X 2 Güz Bahar 2017-2021
Adnan Menderes Üniversitesi  X 2 Güz Bahar 2017-2021
Erciyes Üniversitesi X 1 Güz Bahar 2017-2021
Çukurova Üniversitesi X 2 Güz Bahar 2017-2021
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi X 2 Güz Bahar 2017-2021
Gazi Üniversitesi X 2 Güz Bahar 2017-2021
Afyon Kocatepe Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Pamukkale Üniversitesi X 2 Güz Bahar 2017-2021
Yalova Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Aksaray Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Balıkesir Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Düzce Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Mersin Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Yıldız Teknik Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Uludağ Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Kocaeli Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Hacettepe Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Atatürk Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Süleyman Demirel Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Trakya Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Manisa Celal Bayar Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Sakarya Üniversitesi  X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Namık Kemal Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Turizm İşletmeciliği Bölümü
ÜNİVERSİTE ADI LİS. Y.LİS. ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
Aksaray Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Erciyes Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Adnan Menderes Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Gazi Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Afyon Kocatepe Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Balıkesir Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Aksaray Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Düzce Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Mersin Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
İskenderun Teknik Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Süleyman Demirel Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Manisa Celal Bayar Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Atatürk Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Balıkesir Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Sakarya Üniversitesi  X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Trakya Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Uluslararası Ticaret Bölümü
ÜNİVERSİTE ADI LİS. Y.LİS. ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
K.Sütçü İmam Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2022
Erciyes Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Adnan Menderes Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2022
Gazi Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Afyon Kocatepe Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Balıkesir Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Düzce Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Trakya Üniversitesi X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Yalova Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Sakarya Üniversitesi  X X 2 Güz Bahar 2017-2021
Atatürk Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İnsan Kaynakları Yönetimi
ÜNİVERSİTE ADI LİS. Y.LİS. ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
Adnan Menderes Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Sakarya Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Ekonomi ve Finans
ÜNİVERSİTE ADI LİS. Y.LİS. ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  X X      
Adnan Menderes Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi ABD.
ÜNİVERSİTE ADI LİS. Y.LİS. ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
SinopÜniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2019
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Fırat Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İnönü Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Aksaray Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Abant İzzet Baysal Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Erciyes Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Adnan MenderesÜniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2022
Gazi Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Afyon Kocatepe Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Pamukkale Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Aksaray Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Balıkesir Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Düzce Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Mersin Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Yıldız Teknik Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Uludağ Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İstanbul Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Trakya Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Atatürk Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Hacettepe Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Fen Bilgisi Eğitimi ABD
ÜNİVERSİTE ADI LİS. Y.LİS. ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
Sinop Üniversitesi X 0 1 Güz Bahar 2017-2019
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  X 0 1 Güz Bahar 2017-2020
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İnönü Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Aksaray Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
K.Sütçü İmam Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Abant İzzet Baysal Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Erciyes Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Adnan Menderes Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Çukurova Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Fırat Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Gazi Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Afyon Kocatepe Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Pamukkale Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Aksaray Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Balıkesir Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Düzce Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Mersin Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Yıldız Teknik Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Kocaeli Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Uludağ Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İstanbul Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Süleyman Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Trakya Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Atatürk Üniversitesi Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Hacettepe Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Manisa Celal Bayar  Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
ÜNİVERSİTE ADI LİS. Y.LİS. ÖĞRENCİ SAYISI  ÖĞRENİM SÜRESİ ANLAŞMA SÜRESİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi X        
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İnönü Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Abant İzzet Baysal Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Erciyes Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Çukurova Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Gazi Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Pamukkale Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Düzce Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Mersin Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Yıldız Teknik Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Kocaeli Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Uludağ Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
İstanbul Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Trakya Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Manisa Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Hacettepe Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2021
Atatürk Üniversitesi X 0 2 Güz Bahar 2017-2022
   

ÖN LİSANS KAPSAMINDA ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER

1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

2

Adnan Menderes Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

3

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

4

Aksaray Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

5

Atatürk Üniversitesi Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

6

Balıkesir Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

7

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Eşleşen  Bölümler

8

Çukurova Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

9

Düzce Üniversitesi 

Eşleşen  Bölümler

10

Erciyes Üniversitesi 

Eşleşen  Bölümler

11

Fırat Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

12

Gazi Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

13

Hacettepe Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

14

İnönü Üniversitesi 

Eşleşen  Bölümler

15

İskenderun Teknik Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

16

İstanbul Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

17

Kahramanmaraş  Sütçü İmam Üniversitesi 

Eşleşen  Bölümler

18

Karabük Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

19

Kocaeli Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

20

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

21

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

22

Namık Kemal Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

23

Pamukkale Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

24

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 

Eşleşen  Bölümler

25

Süleyman Demirel Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

26

Trakya Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

27

Uludağ Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

28

Yalova Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

29

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eşleşen  Bölümler

30

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Eşleşen  Bölümler

31

Sinop Üniversitesi (Yeni)

Eşleşen  Bölümler

Eski Site