Required Documents for Registration / Kayıt için Gerekli Belgeler

1- Lise diplomasının aslı

Original High School Diploma

 

2- Lise diplomasının Türkçe onaylı çevirisi. Onay Türk Konsolosluklarından ya da Türkiye Noterlerinden alınmış olabilir.

Original Turkish translation of the diploma approved by Turkish Consulate (if translated abroad), or approved by notary (if translated in Turkey)

 

3- Denklik belgesi. Bu belge bitirdiğiniz lisenin Türk liselerine denk olup olmadığını gösteren bir belgedir. (Yurt dışında Türk Milli Eğitim Müşavirliklerinden ya da Türkiye'de İl Milli Eğitim Müdürlüklerine (Antalya'dan temin edilebilir.) başvurularak temin edilebilir. Antalya'dan başvurulduğu taktirde ortalama 10 gün içerisinde temin edilebilmektedir.)

Equivalence Certificate (Denklik Belgesi) indicating that the foreign high school diploma is equivalent to the diploma from the Turkish High Schools.(The applicants can apply to Provincial Directorate for National Education in Antalya (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) with the original and Turkish translation of their diploma. The document will be received nearly within 10 days in Antalya.) 

 

4-  Eğer denklik belgesine sahip değilseniz, denklik belgesine başvurduğunuza dair bir belge ile de kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu durumda kayıt yaptırdığınız bölüm öğrenci işleri size eksik olan belgenizi 1 ay içerisinde getireceğinize dair bir taahhütname imzalatacaklardır. 

If you do not have equivalence certificate, you can apply for equivalance and obtain a documents that you already applied for equivalence. This document will be enough for registration. In that case, the departmental student affairs in ALKÜ will give you a form that you decleare to bring your equivalence within 1 month.

 

5- Türkiye Cumhuriyetine bağlı liselerden mezun olan adaylardan denklik belgesi aranmamaktadır. Söz konusu adaylardan aynı zamanda Türkçe yeterlilik belgesi de aranmamaktadir.

If you have graduated from the Turkish high schools, you do not need to submit equivalence certificate and Turkish proficiency results.

 

6- Pasaport ya da T.C. yabancı kimlik kartı

Passport and/or Turkish Identity Card for Foreigners

 

7- 1 adet vesikalık fotoğraf

1 passport size photos

 

8- Varsa Türkçe Yeterliliğinizi gösteren üniversite TÖMER'leri ya da Yunus Emre Vakfı'ndan temin edilmiş Türkçe yeterlilik belgesi. İngilizce bölümler için TOEFL, PEARSON, CAE, CPE İngilizce yeterlilik belgeleri kullanılabilir. Türkçe bölümler için Türkçe yeterlilik belgesi olmayan adaylar, üniversitemizde Türkçe yeterlilik sınavına girmelidirler. Başarılı olmaları halinde 1. sınıftan eğitimlerine başlayacaklardır. Başarılı olamazlarsa 1 yıl süre ile kayıtlarını dondurarak TÖMER Türkçe kursuna kayıt yaptırmalıdırlar. İngilizce bölümler için İngilizce yeterlilik belgesine sahip olmayan adaylar, ALKÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan sınava girmelidirler. Başarılı olmaları halinde 1. sınıftan eğitimlerine başlayacaklardır. Başarılı olamazlarsa 1 yıl süre ile üniversitemizde hazırlık öğrencisi olarak eğitimlerine devam edeceklerdir.

If any, the result of Turkish Proficiency Exam (TÖMER, Yunus Emre Vakfı) or the result of English Proficiency Exam (TOEFL, PEARSON, CAE, CPE). If you do not have Turkish proficiency, you have to attend Turkish proficiency examination conducted by ALKÜ TÖMER. If you are successful, you may begin your education in the related department. If no, you have to follow 1 year Turkish language education in ALKÜ TÖMER. For the departments with %100 English education, if the candidates do not have any English language certificates, need to attend English proficiency examination conducted by ALKÜ Foreign Languages School.  If you are successful, you may begin your education in the related department. If no, you have to follow 1 year English language education in ALKÜ Foreign Language School.

 

8- Sağlık Raporu   https://spor.alanya.edu.tr/

Health board report from a full-fledged hospital or university hospital in Turkey. (For Sport Sciences) https://spor.alanya.edu.tr/

 

9-  Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık İşletmeciliği, Kabin Hizmetleri bölümlerini kazanan adayların ilgili bölümlerin internet sitelerini ekstra gerekli belgeler için ziyaret etmeleri gerekmektedir. https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/duyuru/sivil-havacilik-kabin-hizmetleri-ve-sivil-hava-ulastirma-isletmeciligi-programlarina-yerlesecek-ogrencilerin-dikkatine

The students who will be registred to Aviation Management, Civil Aviation Management, Cabin Services have to strictly check the additional requirements in the website of the related departments. https://gazipasamyo.alanya.edu.tr/duyuru/sivil-havacilik-kabin-hizmetleri-ve-sivil-hava-ulastirma-isletmeciligi-programlarina-yerlesecek-ogrencilerin-dikkatine

 

*Evraklar eksiksiz bir biçimde kayıt esnasında teslim edilmelidir. Aksi taktirde kaydınız yapılmayacaktır. Kaydı başvuru sahibi bireysel olarak ya da noter onaylı vekaletname verdiği kişi yapabilir. Kayıtlar ilgili bölümün öğrenci işlerinden yapılmaktadır. Uluslarararası İlişkiler Ofisi öğrenci kaydı almamaktadır.

 

*The documents have to be submitted properly and completely. Otherwise your registration will be declined. The registrations will be taken by related departmental student affairs office in person or by the person who hold an approved warrant of attorney by Turkish Notary. Registration will be taken by related departmental student affairs not by International Relations Office.

Eski Site