Required Documents for Application / Başvuru için Gerekli Belgeler

 

1- Lise Diploması ( Turkçe'ye çevrilmiş ve Türk Konsolosluğu ya da Türk Noteri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.), Önemli: Sadece diploma notunuzla 2 yıllık eğitim veren Meslek Yüksek Okullarımıza başvuracaksanız, diplomanızın mezuniyet ortalamanızı gösteriyor olması gereklidir. Diplomanız mezuniyet ortalamanızı göstermiyorsa, ek olarak Türkçe'ye çevrilmiş ve Türk Konsolosluğu ya da Türk Noteri tarafından onaylanmış Not Döküm Belgenizi de online başvuru esnasında sunmanız gerekmektedir.

 

1- High School Diploma (Translated into Turkish and approved by Turkish Consulate or Turkish Notary), Note: If you will apply for 2 years education with only diploma degree, there has to be a graduation average grade in the document. If the diploma does not include a graduation average grade, you have to submit Transcript of Records translated into Turkish and approved by Turkish Consulate or Turkish Notary in addition to your diploma.

 

2- Pasaportnuzun, Mavi Kartınızın, ya da T.C. Yabancı Kimlik Kartınızın kimlik bilgilerini gösterir kısmının fotokopisi.

 

2- Passport, Blue Card or T.C. Foreignier Identification Card's Identification Pages.

 

3- Bir adet vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafınız vesikalık ve net çekilmiş olmalıdır. Aksi taktirde başvurunuz değerlendirmeye alınamayacaktır.)

 

3- One Passport Size Photo, (The photo needs to be passport size and clear. Otherwise your application cannot be evaluated.)

 

4- Sınav Sonuç Belgeniz (ALKÜ-YÖS, kabul ettiğimiz diğer sınav sonuçları ya da Mezuniyet Ortalamanızı Gösterir Diplomanız (Sadece Yüksek Okullar için geçerlidir.)

 

4- Exam Result Document (ALKÜ-YÖS, other accepted exams or Diploma grades for Vocational Schools)

 

5- Sınav Sonucu Değerlendirme Ücreti Dekontu, (ALKÜ-YÖS 1 ve ya 2 'ye giren öğrencilerimiz ilgili sınavın dekontunu sisteme yüklemelidirler. Ekstra bir ödeme yapmalarına gerek yoktur.) ALKÜ-YÖS dışında bir sınav ile ya da iki yıllık bölümlerimize diploma notu ile başvuran aday öğrencilerimiz her başvuru için ayrıca aşağıda IBAN bilgileri mevcut banka hesabımıza 100 TL Değerlendirme Ücreti yatırmalı ve ilgili dekontu başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklemelidirler.

 

TÜRK LİRASI SINAV DEĞERLENDİRME ÜCRETİ:

 

100 TL (Dekontun açıklamalar kısmına adınızı-soyadınızı ve T.C. veya Pasaport Numaranızı yazmayı unutmayınız.)

BANKA ADI:

TÜRKİYE HALK BANKASI (TURKEY HALK BANK)

 

HESAP ADI:

 

ALKUYOS

IBAN (TL)

TR69 0001 2009 5710 0016 0001 37

 

Sınav Sonucu Değerlendirme Ücretini Dolar olarak ödemek isteyen aday öğrencilerimiz aşağıdaki banka hesabına ödeme yapabilirler.

 

DOLAR SINAV DEĞERLENDİRME:

(APPLICATION FEE U.S. DOLLAR)

20 DOLLAR (Dekontun açıklamalar kısmına adınızı-soyadınızı ve T.C. veya Pasaport Numaranızı yazmayı unutmayınız.)

BANKA ADI: 

TÜRKİYE HALK BANKASI (TURKEY HALK BANK)

 

HESAP ADI:

 

-

IBAN (DOLAR)

TR 17 0001 2009 5710 0058 0008 12

 

SWIFT:

 

TRHBTR2AXXX

 

 

5- Exam Result Evaluation Fee Bank Receipt (The candidate students attended our ALKÜ-YÖS 1 or 2 have to upload their former bank receipt to the application system. They do not need to make an extra payment.) The candidate students apply with another exam result have to pay 100 TL to the bank account below and submit the related bank receipt to the online application system.

 

TÜRK LİRA EXAM RESULT EVALUATION FEE:

 

100 TL ( Please do not forger to write your name and surname with your T.C. number or Passport number to the bank receipt.)

BANK NAME:

TÜRKİYE HALK BANKASI (TURKEY HALK BANK)

 

ACCOUNT NAME:

 

ALKUYOS

IBAN (TL)

TR69 0001 2009 5710 0016 0001 37

 

For making the payment as Dollar, you have to use the bank account below.

 

 

DOLLAR EXAM RESULT EVALUATION FEE:

20 DOLLAR ( Please do not forger to write your name and surname with your T.C. number or Passport number to the bank receipt.)

 

BANK NAME:

TÜRKİYE HALK BANKASI (TURKEY HALK BANK)

 

 

ACCOUNT NAME:

-

IBAN (DOLAR)

TR 17 0001 2009 5710 0058 0008 12

 

SWIFT:

 

TRHBTR2AXXX

Eski Site