Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanan %10 Türk Uyruklu Öğrenci Kotası Hakkında

Yükseköğretim Kurulu tarafından kurumumuza ulaştırılan 48679 No'lu yazıya istinaden Yabancı Uyruklu Öğrenci yerleştirmelerinde uygulanan %10 Türk Uyruklu Öğrenci Kotası hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur;

  1. Söz konusu %10 Türk Uyruklu öğrenci kotası uygulanacak olan adaylar;  Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adayları, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adayları ve lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adayları kapsamaktadır.

  2. Bu uygulama, yabancı uyruklu iken sonradan TC vatandaşlığına geçen çift uyruklu/TC uyrukluları kapsamamaktadır.

​Kurumumuza başvuran adayların başvurularını bu şekilde gerçekleştirmeleri ve başvuru sıralarında çift uyruğa sahip olmaları durumunda bu uyruklarının ayrıntılarını net biçimde ifade etmeleri rica olunur.

 

 

Eski Site