ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN STAJ İMKANI

 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

 
 
İlgi: 05.04.2019 tarih ve 05880 sayılı yazımız.
 
Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Hizmet İhracatçıları Birliği’nin İlgi’de kayıtlı yazısı ile ülkemizdeki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilerin ihracat yapan iş insanları için önemli bir potansiyel ve insan kaynağını teşkil ettiği ifade edilerek, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından tarafından uluslararası öğrenciler ile ihracatçı iş insanlarını buluşturmayı sağlayacak “Firma & Uluslararası Öğrenci İşbirliği Projesi” başlatılmış olduğu belirtilmişti.
 
Söz konusu proje çerçevesinde, Üniversitelerinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerden kendi ülkelerinde iş yapan Türk ihracatçıları ile henüz öğrenci iken tanışıp önce staj statüsünde ilgili firmada pratik yapmayı ve mezuniyetini müteakip ilgili firmada gerek Türkiye’de gerekse kendi ülkesinde çalışma arzusunda olup, bu çerçevede görüşmelere katılmak isteyen uluslararası öğrencilerin http://www.hib.org.tr/mailing/hib_firma_ogrenci_projesi.html bağlantısı üzerinden “Uluslararası Öğrenci Bilgi Formu”nu doldurarak gönderebileceği ifade edilmiştir.
 
Bu kapsamda, bahse konu duyurunun Üniversitenizde öğrenim gören yalnızca uluslararası öğrencilere yönelik olarak yinelenmesi hususunda yardımlarınızı arz ederim.
 
 
 
 
Fatih ÖZER
Genel Sekreter Yardımcısı
Eski Site