İTİRAZLAR NETİCESİNDE KESİNLEŞEN ERASMUS 2020 NİHAİ SONUÇLARI

Değerli ALKÜ Ailesi,

 

Bildiğiniz gibi 2014 - 2020 Erasmus + Programı proje dönemini tamamlayan üniversitemiz de 2021 - 2027 dönemi için ECHE başvurusunu tamamlamıştır. Başvurumuzun kabul edilmesi neticesinde Ulusal Ajans ile yapacağımız yeni hibe sözleşmeleri ile KA 103 Projesini sürdürmeyi umuyoruz. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği tarafından sağlanan bu hibe nitelikli IPA fonları, Türkiye’nin AB müktesebatına uyumu ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen proje ve programlar vasıtasıyla kullanılmaktadır. ALKÜ olarak hedefimiz de üniversitemize tahsis edilen hibenin tamamını en iyi şekilde kullanıp mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrencimizi ve personelimizi faydalandırmak ve sıfır hibe iadesi yapabilmektir. Erasmus Ofisi olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

 

KA 103 projesi kapsamında 01.06.2020 tarihinde yayınlanan 'Erasmus 2020 Nihai Sonuçları' için verilen üç günlük itiraz süresi neticesinde Erasmus Değişim Programı kapsamında 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim yılı içerisinde programın Öğrenim / Staj / Personel hareketliliklerinden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerinin ve akademik - idari personelinin isimleri kesinleşmiştir. Öncelikle Erasmus hareketliliklerinden faydalanmaya hak kazanan bütün öğrencilerimizi ve akademik - idari personelimizi gönülden tebrik ederiz. 

 

Bildiğiniz gibi maalesef 2019 projemizden beklediğimiz ek hibe artışını alamadığımız için ön değerlendirmeyi geçen bütün adaylarımızı hareketliliklerden faydalandıramadık. Şu anki bütçemiz (2019) dahilinde, başvuru gelen her bölümden başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizin en az % 50'sini hareketliliklerden faydalandırabildik. Normal şartlar altında tüm başvuran öğrencilerimizi ve personelimizi Erasmus hareketliliklerinden faydalandırabilmeyi umuyorduk ancak 2 yıllık performansımızın iyi olmasına karşın bu yıl Ulusal Ajans ülkemizdeki hiç bir üniversiteye ek hibe dağıtamadığı için bu hedefimizi tam anlamıyla gerçekleştiremedik maalesef. Ancak 2020 Projemiz henüz belli olmadı ve bu yeni projede hibe artışı beklemekteyiz. Hibe artışına paralel olarak yedeklerde kalan öğrencilerimizi de hareketliliklerden faydalandırabilmek için azami çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Ayrıca kazanamayan bütün öğrencilerimizin ve akademik - idari personelimizin hibesiz bir şekilde bu hareketliliklerden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Hareketliliğe hibesiz katılan adaylarımıza, 2020 bütçesinde artış olması ve hibeli adaylara hibeleri verilmesi akabinde, kalan hibe miktarına göre hibelendirme yapılmasına öncelik vereceğimizi de belirtmek isteriz. 

 

Tüm bunlara karşın, geçen senelere oranla, hareketlilik sayımızda yaklaşık % 400 bir artış olmuştur. Ancak hedefimiz ALKÜ öğrencilerinin mümkün olduğunca hepsinin eğitim hayatları boyunca en az bir kez Erasmus hareketliliklerinden faydalanabilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

 

2021 - 2027 dönemi için Avrupa Komisyonun üzerinde önemle durduğu dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, bu sene uygulamalarda ilk defa karşılaşacağınız yenilikler olacak. Mümkün olduğu kadar (ıslak imzalı belgeler hariç) bütün belgelerin dijital ortamda doldurulup paylaşılması gerekecek. Bu sebeple kazanan öğrencilerimiz ve personelimiz için hazırladığımız kılavuzlar sizler için birer yol haritası niteliğindedir. Bu kılavuzlarda hareketliliğe başlamadan, başladıktan sonra ve hareketliliğinizi bitirmeniz sonrasında yapacaklarınız adım adım anlatılmıştır. Dijital ortamda her bir öğrencimiz ve personelimiz için oluşturulacak dosyalarda iş akışını gösteren check list'ler ofisimiz tarafından kullanımınıza açılacaktır. Hareketliliğiniz süresince bir sorunla karşılaşmamak için bu check listleri ve kılavuzları kapsamlı bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz. Öte yandan, staj hareketliliğini kazanan adaylarımız aşağıdaki linkten kazandıkları karşı kurumların irtibat bilgilerine ulaşabilir, onlarla bağlantıya geçerek ulaşım, konaklama ve staj faaliyetleri ile ilgili görüşme sağlayabilirler. Ayrıca önümüzdeki günlerde kazanan öğrencilerimiz ile online olarak iki kez kazananlar toplantısı düzenlemeyi planlamaktayız. Bu toplantıların ilki öğrenim hareketliliğini kazananlar için, ikincisi ise staj hareketliliğini kazananlar için olacaktır. Bu toplantılara katılım zorunludur. Toplantıların nasıl yapılacağı, tam tarihi ve saati sizlere hem internet sitemizden hem de mail ile bildirilecektir. Ayrıca hareketliliklerden hak kazanıp da bu hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerimiz ve personelimiz aşağıdaki linki tıklayıp feragat dilekçesine ulaşabilir. Feragat etmek isteyen adaylarımızın, bu dilekçeyi doldurup, imzalayıp tarattıktan sonra en geç 10 Haziran 2020 tarihine kadar erasmus@alanya.edu.tr mail adresimize göndermeleri gerekmektedir. 

 

Hareketliliklerinizde başarılar dileriz.

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 

ERASMUS ÖĞRENİM KAZANANLAR LİSTESİ 2020 

ERASMUS ÖĞRENİM KAZANANLAR KILAVUZU

 

ERASMUS STAJ KAZANANLAR LİSTESİ 2020 

ERASMUS STAJ KAZANANLAR KILAVUZU

STAJ ANLAŞMAMIZIN OLDUĞU KURUMLARIN İRTİBAT BİLGİLERİ

 

ERASMUS PERSONEL KAZANANLAR LİSTESİ 2020 

ERASMUS PERSONEL KAZANANLAR KILAVUZU

 

FERAGAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski Site