FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2017-2018 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI BAŞLAYACAKTIR

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2017-2018 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI BAŞLAYACAKTIR

BAŞVURU KOŞULLARI:

  • Farabi Değişim Programından faydalanabilmek için öğrencinin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının birinde kayıtlı olması gerekmektedir. Hazırlık, ön lisans ve lisans programlarında okuyan transkripti oluşmamış öğrenciler Farabi Değişim Programına başvuramazlar.
  • Önlisans ve lisans programları öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. 
  • Öğrenciler programdan “Güz” veya “Güz Bahar” için faydalanabilirl

BAŞVURU  İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

  • 2 adet fotoğraflı Farabi Aday Öğrenci Başvuru Formu (Tıklayınız)  
  • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet transkript
  • 1 adet fotoğraf

Lisans Öğrencileri yukarıdaki evrakları içeren başvuru dosyalarını Farabi Bölüm Koordinatörüne (Tıklayınız), Ön lisans öğrencileri  MYO Farabi Koordinatörüne (Tıklayınız)  lisansüstü öğrenciler de Enstitü Farabi Koordinatörüne (Tıklayınız) teslim etmelidir. Başvuru formunda tek tercih yapılmalıdır.

Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim öğretim yapıyor ise değerlendirme kriteri olarak yabancı dil düzeyini gösteren bir belge talep edilmektedir. Bazı yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavını kendileri yapmaktadır. Öğrenci, ön değerlendirme sonrasında kurumun yaptığı yabancı dil sınavında başarısız olursa reddedilebilmektedir. Değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi YÖK tarafından üniversitemize tahsis edilecek burs miktarına bağlıdır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı kriterleri için tıklayınız.

Öğrencilerin, gittikleri kurumdaki ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz  

BAŞVURU YERİ:  Kayıtlı olduğunuz bölümün Farabi Bölüm Koordinatörü

BAŞVURU TARİHLERİ:  01/03/2017 -15/03/2017

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır. Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

            Not: Tıp Fakültesi kapsamında bu yıl değişim gerçekleşmeyecektir.  

            İLETİŞİM: Bölüm Koordinatörlükleri- Uluslararası İlişkiler Ofisi      

            Tel: 242 518 1144, Faks: 242 518 1199,  E-mail: farabi@alanya.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski Site