ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Değerli öğrencilerimizin, idari ve akademik personelimizin dikkatine!

 

21 Şubat 2020 Cuma günü saat 14:00'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda, "Erasmus Bilgilendirme Toplantısı" yapılacaktır. Toplantıda 2020 - 2021 Erasmus Hareketliliği İle ilgili başvurudan sonuca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. 

Erasmus Değişim Programından önümüzdeki dönemlerde faydalanmak isteyen öğrencilerimizin, idari ve akademik personelimizin bu toplantıya katılımı önem arz etmektedir. 

 

Katılımınızı bekler saygılarımızı sunarız.

 

Erasmus Koordinatörlüğü

 

Eski Site