ALKÜ-YÖS 2020 Ücret İadeleri Hakkında (Güncellendi)

ALKÜ-YÖS 2020 Ücret iadeleri için lütfen aşağıdaki linkte bulunan dilekçeyi doldurduktan sonra imzalayarak alkuyos@alanya.edu.tr adresine gönderiniz ve gönderdiğiniz evrakın ıslak imzalı halini, imza tarihinden itibaren beş gün içinde "ALKÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi" adresine postalayınız. 

Not: Dilekçede yazılan IBAN numaralarının sahibi ile, ücretin yatırılmış olduğu dekontun sahibi aynı kişiler olmalıdır. Aksi halde ücret iade işlemi yapılamayacaktır. ,

 

Dilekçe Linki: 

https://uio.alanya.edu.tr/ctrcms/media/10/tmp//D%C3%BCzenlenmi%C5%9F%20ALKU-YOS%202020%20PARA%20%C4%B0ADE%20D%C4%B0LEK%C3%87ES%C4%B0.docx

 

Eski Site