2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!

Kurumumuz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yabancı uyruklu öğrenci yerleştirme sonuçlarını 21 Ağustos 2020 tarihinde yayınlamıştır. Söz konusu sonuçlar Üniversitemizin senatosu tarafından kararlaştırılan kontenjan esaslarına göre belirlenmiştir. Ancak Üniversitemizin bağlı bulunduğu en üst mercii olan Yükseköğretim Kurumu tarafından yayınlanan ve tarafımıza henüz ulaşan  kontenjanlar listesi neticesinde mevcut kontenjanlarımızın üzerinde bir kontenjan tanımlandığı görülmüş, bu durumun mevcut kazanan öğrencilerin tercihlerinde bir hak mahrumiyetine sahip olacağı gerçeğini ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda yayınlanmış olan kazanan adaylar listesi feshedilmiş olup, güncel kontenjanlarla tekrar bir yerleştirme yapılacaktır. Adaylardan ricamız kendileri için en doğru ve hakkaniyetli olanın gerçekleşmesi adına duyurularımızı dikkatle takip etmeleridir.

Not: Gerçekleşen bu durum adayların lehine bir gelişme olup, tercih ettikleri programlara yerleşme ihtimallerini yükseltecektir. İkinci bir duyuruya kadar kayıt süreçleri ertelenmiştir.

Eski Site