2018/2019 Akademik Yılı MEVLANA Değişim Programı Öğrenci Hareketliliği Başvuru Süreci

Başvuru Tarihleri:  28 Şubat 2018 – 6 Mart 2018 (saat:17:00) Application Dates: 28 February 2018 – 6 March 2018 (5:00 pm)

 

 

Başvuru Formu ve Transkript Teslim Tarihi: 28 Şubat 2018 – 6 Mart 2018 (saat:17:00)

Dates for Submitting Application Form and Transcript: 28 February 2018 – 6 March 2018 (5:00 pm)

 

Başvuru Formu ve Transkript için Teslim Yeri: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü – Mühendislik Binası 3. Kat Kestel

 

 

Place for Submitting Application Form and Transcript: Alanya Alaaddin Keykubat University Rectorate International Relations Office – Engineering Building 3rd Floor Kestel

 

A) Başvuru Koşulları :

Application Requirements:

  1. Öğrenci hareketliliğine başvuran aday, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim/ikinci öğretim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

 

 The candidate applying for Student Mobility must be a full-time student enrolled under a program at any level (associate, bachelor or graduate degrees) of formal education/evening school branches existing within the structure of Alanya Alaaddin Keykubat University.

 

  1. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. 

 Students on their Preparatory (foreign language / scientific preparation) years cannot take part in Mevlana Exchange Programme.

  1. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

The GPA (Grade Point Average) must be min. 2.50/ 4.00 for associate/bachelor students.  

  1. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

The GPA (Grade Point Average) must be min. 3.00/4.00 for graduate (master’s/doctoral) students.

  1. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilirler. Ancak, Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları gerekmektedir.

Foreign nationals studying at ALKU can take part in the Programme. However, the students who will apply for studying at a university in another country should not be a citizen of that country.

  1. Program hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

http://www.yok.gov.tr/web/mevlana

You can reach more detailed information about the Programme through the link below.

http://www.yok.gov.tr/en/web/mevlana/anasayfa

B)Başvuru için Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

Documents to be Submitted for Application:

 

1. Başvuru Formu / Application Form

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin  28 Şubat – 6 Mart 2018 tarihleri arasında “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler Ofisi” üzerinden  “Başvuru Formu” nu doldurup çıktısını aldıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne imzalı bir şekilde, belirtilen diğer başvuru belgeleriyle birlikte en geç 6 Mart 2018  (saat 17:00) tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

The students who want to apply for Mevlana Exchange Programme should fill the “Application

Form”  through “Alanya Alaaddin Keykubat University – International Relations Office” which will be open for Mevlana applications between the dates: 28 February - 6 March 2018. The applicant students need to print out “Application Form” and submit the signed form to the International Relations Office until 6 March 2018 (05:00 p.m.) the latest, with the other application documents specified.

Click here for the Application Form

2. Transkript (İngilizce) / Transcript (in English)

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Fakülte/Enstitü Öğrenci İşleri’nden onaylı ve son dönemi içeren güncel tarihli (İngilizce) transkript belgesi/not döküm çizelgesi almaları gerekmektedir.  

The students who want to apply for the Programme must get their officially approved up-to-date transcript (in English) which includes the grades of the latest semester, from the Student Affairs Office in their Faculties/Graduate Schools (Institutes).

3. Yabancı Dil Sınav Sonucu / Foreign Language Exam Result  

Başvuruda bulunacak öğrencilerimizin, bölümlerinin anlaşmalı olduğu üniversitedeki ilgili eğitim dilindeki dil puanlarını edinmek için üniversitemizde düzenlenecek olan ilgili sınavlara katılmaları gerekmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü websayfasında “Mevlana Anlaşmaları” başlığı altında anlaşmalı üniversiteleri bulmak mümkündür. 

12 Mart 2018’de düzenlenecek olan İngilizce sınavı, 13 Mart 2018’de düzenlenecek olan Rusça sınavı ve 14 Mart 2018’de düzenlenecek olan Farsça sınavı ile ilgili ayrıntılar hakkında duyuru,  ALKU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü websayfasında yapılacaktır. Öğrenciler tüm duyuruları takip etmekle yükümlüdür. 

Yabancı Dil Sınavına gelirken, Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu’nu yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız.

The students who will apply must participate in the related exam that will be held in our university, in order to get a language score in the related language of instruction at the partner university their department has agreement with. The partner universities and their language of instruction can be found on the website of Alanya Alaaddin Keykubat University International Office, under the title of “Mevlana Agreements”.

The announcement about the details for the English Exam, which will be held on 12 March 2018 and the Russian Exam, which will be held on 13 March 2018, and the Farsi Exam, which will be held on 14 March 2018, will be announced on the website of ALKU International Relations Office. The students are responsible for following and abiding by all the announcements.

Students have to fill in and bring a copy of Foreign Language Exam Application Form.

Click here for the Foreign Language Exam Application Form

 

C) Başvuru Süreci ile İlgili Önemli Konular:

Important Issues about the Application Process:

 1. Eksik evraklı veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler tüm duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Applications with missing documents and without signature will be considered as invalid. The application dates are not subject to any change, as they must conform to the calendar set by YÖK. The students are supposed to follow the announcements. 

2. Başvuru koşullarını sağlayan ve başvurusunu tamamlamış öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile öğrenim görmek istedikleri yurtdışı yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak; öğrencilerin “Mevlana Puanı” hesaplanır ve bu puanlara göre sıralama yapılarak mevcut anlaşmalardaki kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir.

The assessment of the students who fulfill the requirements of the Programme and completed their applications is made on the basis of the ranking of their “Mevlana Score”s which is made up of 50% of their GPA (Grade Point Average) and 50 % of their Language Scores (in the language of instruction at the partner university they want to study in). The selection of the students will be conducted in accordance with their ranking and the quotas within the context of our Mevlana Exchange Program agreements with partner universities.

3. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Liste, YÖK tarafından başvuran sayısı, bütçe, başvuruların ülke bazındaki dağılımı gibi kriterlere göre değerlendirilip onaylandıktan sonra seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır. 

The students in the assessment list to be sent to YÖK by International Relations Office will have the status of “candidate student”. The selection results will be finalized only after the evaluation and approval of YÖK on the assessment list, in terms of criteria such as number of applicants, budget and the distribution of applications on country-basis. 

4. Üniversitemizce ikili anlaşma kontenjanları çerçevesinde oluşturulan listede yer alan hangi öğrencilerin “Mevlana Bursu”ndan yararlanabileceği konusundaki karar YÖK tarafından verilecektir. Mevlana Değişim Programı kapsamında en çok 1 dönem (4 ay) için burs ödemesi gerçekleştirilebilmektedir.

The decision about which students on the list formed by our University in accordance with the quotas in our bilateral agreements, can be granted “Mevlana Scholarship” will be made by YÖK. The scholarship payments can be made for max. 1 semester (4 months) within the context of Mevlana Exchange Programme.

5. Başvuru için gerekli olan belgeler 28 Şubat 2018- 6 Mart 2018  (saat 10:00-17:00 arası) tarihleri arasında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne şahsen teslim edilmelidir.

Başvuru için gerekli belgeler (Özet):

  1. Mevlana Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı
  2. Onaylı Transkript/Not Döküm Belgesi (İngilizce – güncel tarihli)

*Yabancı Dil Sınav Sonucunuz, ALKÜ’de düzenlenecek olan ilgili yabancı dil sınavına katılımınız sonrası, ilgili birim tarafından ALKÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne gönderilecek ve başvurunuzun değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

** Lütfen başvuru teslimi için ofisimize gelirken, yanınızda 1 adet vesikalık fotoğraf getirin.

(fotoğrafı başvuru formuna yapıştırmayın)

The application documents must be personally submitted to the International Relations Office between 28 February 2018 – 6 March  2018 (from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.)

Documents to be submitted for Application:

  1. A signed  print out of the “Online Application Form”
  2. Officially approved Transcript (must be in English and up-to-date)

* Your Foreign Language Exam Score, will be sent to ALKU International Relations Office by the related unit, following your participation in the related foreign language exam that will be held at ALKU and the score will be used in the assessment of your application.

**Please bring with you 1 photo with the other required application documents. (do not stick the photo on the application form)

 

 

 

 

Mevlana Değişim Programı Başvuru Dönemi Takvimi

Calendar for Mevlana Exchange Program Application Period

Duyuru

Announcement

28 Şubat– 6 Mart 2018 (saat 17:00) 

28 February – 6 March 2018 (17:00) 

 

Başvuruların Alınması

Applications

28 Şubat– 6 Mart 2018 (saat 17:00) 

28 February – 6 March 2018 (17:00) 

*Başvuruda gerekli belgeler:

Başvuru Formu ve Transkript

 

*Documents required for application: Application Form and Transcript

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Evaluation of the Applications

6 Mart – 9 Mart 2018

6 March – 9 March 2018

 

Yabancı Dil Sınavına Girecek Adayların Duyurulması

Announcing students who will take Foreign Language Exam

9 Mart 2018

9 March 2018

 

Yabancı Dil Sınavı: İngilizce

Foreign Language Exam: English

12 Mart 2018

 12 March 2018

*Sınava gelirken getirilmesi gereken belgeler:

 

Öğrenciler yabancı dil sınavına başvuru formunu getirmelidir.

The students must bring Foreign Language  Exam Application form with them while entering to the exam.

 

Yabancı Dil Sınavı: Rusça

Foreign Language Exam: Russian

13 Mart 2018

13 March 2018

*Sınava gelirken getirilmesi gereken belgeler:

 

Öğrenciler yabancı dil sınavına başvuru formunu getirmelidir.

The students must bring Foreign Language  Exam Application form with them while entering to the exam.

 

Yabancı Dil Sınavı: Farsça

Foreign Language Exam: Farsi

14 Mart 2018

14 March 2018

*Sınava gelirken getirilmesi gereken belgeler:

 

Öğrenciler yabancı dil sınavına başvuru formunu getirmelidir.

The students must bring Foreign Language  Exam Application form with them while entering to the exam.

 

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının ve Bütçe Taleplerinin Koordinatörlüğümüzce YÖKSİS üzerinden YÖK’e iletilmesi

Sending of the Evaluation Results and Budget Requests by our Coordinatorship to YÖK through YÖKSİS 

16 Mart 2018

16 March 2018

 

Nihai Değerlendirme Sonuçları YÖK tarafından iletildikten sonra websayfamızda duyurulacaktır.

Final Assessment Results will be announced on our website after it is submitted by YÖK.

 

Öğrenciler başvuru formunda tercih esnasında Mevlana Değişim Programı kapsamındaki ALKÜ ile Anlaşması olan Üniversitelere  https://uio.alanya.edu.tr/tr/mevlana-programi/mevlana-anlasmali-universiteler linkinden ulaşabilirler.

Click Here (https://uio.alanya.edu.tr/tr/mevlana-programi/mevlana-anlasmali-universiteler) for the Universities that has Agreement with ALKU under Mevlana Exchange Program.

Eski Site