2018-2019 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

                     2018-2019 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Farabi Değişim Programından faydalanabilmek için öğrencinin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının birinde kayıtlı olması gerekmektedir. Hazırlık, ön lisans ve lisans programlarında okuyan transkripti oluşmamış öğrenciler Farabi Değişim Programına başvuramazlar.
 • Önlisans ve lisans programları öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. 
 • Öğrenciler programdan “Güz” veya “Güz Bahar” için faydalanabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • 2 adet fotoğraflı Farabi Aday Öğrenci Başvuru Formu (Tıklayınız)  
 • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet transkript
 • 1 adet fotoğraf
 • Her öğrenci kendi bölüm koordinatörüne başvurmalıdır. Öğrenciler başvuru formlarını bilgisayar ortamında doldurmalı ve yukarıdaki evrakları içeren bir dosya oluşturarak, dosyalarını Farabi Bölüm Koordinatörüne  (Tıklayınız) teslim etmelidir.
 • Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim öğretim yapıyor ise değerlendirme kriteri olarak yabancı dil düzeyini gösteren bir belge talep edilmektedir. Bazı yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavını kendileri yapmaktadır. Öğrenci, ön değerlendirme sonrasında kurumun yaptığı yabancı dil sınavında başarısız olursa reddedilebilmektedir. Değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi YÖK tarafından üniversitemize tahsis edilecek burs miktarına bağlıdır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı kriterleri ve Farabi Değişim Takvimi için tıklayınız.
 • Öğrencilerin, gittikleri kurumdaki ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz.
 • Aday Öğrenci Başvuru Formu, Uluslararası İlişkiler Ofisi, https://uio.alanya.edu.tr adresinden indirilerek elektronik ortamda doldurulmalıdır.
 • Farabi başvurularını online olarak alan üniversitelere, öğrencilerimiz aynı zamanda internet üzerinden de başvuru yapmalıdır. Online başvuru formlarının çıktısı alınarak başvuru evraklarına eklenmelidir.

BAŞVURU YERİ:  Kayıtlı olduğunuz bölümün Farabi Bölüm Koordinatörü

BAŞVURU TARİHLERİ:  01/03/2018 -15/03/2018

   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır. Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir..

İLETİŞİM: Bölüm Koordinatörlükleri- Uluslararası İlişkiler Ofisi   

Tel: 242 510 6060, Faks: 242 5106007,  E-mail: farabi@alanya.edu.tr

 

 
 
Eski Site