2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FARABİ ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN (GİDEN) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Ön başvurusu koordinatörlüğümüzce uygun bulunan ve evrakları tercih ettikleri üniversitelere gönderilen öğrencilerin kesin kabul sonuçları başvurdukları üniversitelerin Farabi sayfalarında 25 Nisan 2018 tarihine kadar yayınlanacaktır. Kabul alan öğrenciler, her iki üniversitenin Farabi sayfasından süreç ile ilgili prosedürleri takip etmelidir. Başvurdukları üniversitelerden kabul alan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri 4 Mayıs 2018 tarihine kadar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bölüm Koordinatörlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Öğrenci Başvuru Formu (2 adet hazırlanmalı, fotoğraf yapıştırılmalı, bölüm koordinatörü ve öğrenci tarafından imzalanmalıdır.
  2. Öğrenim Protokolü (4 Adet Güz + 4 Adet Bahar dönemi için hazırlanmalı, öğrenci ve bölüm koordinatörü tarafından imzalanmalıdır. Öğrenciler Bölüm koordinatörü gözetiminde, başta zorunlu dersler olmak üzere, ilgili dönemlerde alınacak kredi sayısı kadar, tercih ettiği kurumun müfredatından ders seçmelidir.
  3. Öğrenci Bilgi Formu (2 adet hazırlanarak öğrenci tarafından imzalanmalıdır)
  4. Öğrenci Beyannamesi  (2 adet hazırlanarak öğrenci tarafından imzalanmalıdır)
  5. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet hazırlanmalı, IBAN numarası tam olarak belirtilmeli ve öğrenci tarafından imzalanmalıdır)
  6.  SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste olmadığını gösteren belge. (1 adet, SGK’dan ya da e-devletten temin edilmelidir.)
  7. Çalışma Bildirim Evrakı
  8. Halk Bankası Alanya Şubesi nezdinde hesap açtırılarak verilen IBAN numarasının (kimlik no ad soyad ve IBAN numarasının bulunduğu sayfa), 3 adet fotokopisi Uluslararası İlişkiler Ofisine ulaştırılmalıdır.

Yukarıdaki adet sayısı belirtilen tüm belgeleri, https://uio.alanya.edu.tr/tr/farabi-programi/belgeler web sayfasından indiriniz. Formların elektronik ortamda eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Eksik, imzasız, hatalı veya el yazısı ile doldurulan başvuru formları kabul edilmeyecektir. Formun belirtilen şekilde doldurulması öğrencinin sorumluluğundadır.

26.07.2012 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre, Sigortalı olarak çalışan öğrenciler burs kapsamından faydalandırılamaması sebebiyle değişimdeki öğrenci,  kamu veya özel sektörden sigortalı olarak çalışmaya başlarsa, istihdam edildiği tarihten 15 gün içinde Uluslararası İlişkiler Ofisini bilgilendirmelidir.

Farabi değişim programı hakkından feragat eden öğrenciler ilgili tarihten önce Feragat Dilekçesi (https://uio.alanya.edu.tr/tr/farabi-programi/belgeler ) doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. .

Eski Site