2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERASMUS STAJ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR!

2017-2018 AKADEMİK YILI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİ SEÇMELERİ

2017- 2018 Akademik Yılı için, Erasmus Staj  Hareketliliğinden faydalanmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrenciler, başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla yurtdışındaki özel veya kamu kuruluşlarında staj görebilmektedirler. Staj yerinin yükseköğretim kurumu olması şartı aranmaz. Öğrenciler staj imkanı sağlayan anlaşmalı üniversitelerimiz dışında da staj yeri seçebilmektedirler. Bu durum öğrencinin erasmus staj faaliyetinden yararlanmaya hak kazanması ve ilgili prosedürleri yerine getirmesi ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca mezun durumunda olan öğrencilerimiz, henüz öğrenciyken başvurularını gerçekleştirirlerse, mezun olduktan sonraki 12 aya kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilmektedirler. Staj faaliyetinden yararlanmak için aşağıdaki asgari şartların sağlanmış olması gereklidir.

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Şartları:

 Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0 genel ortalamaya (2016-2017 güz dönemi dahil) sahip olmak,

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50/4.00 not ortalamasına (2016-2017 güz dönemi dahil) sahip olmak.

Erasmus Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:                                              

 - Erasmus Staj Başvuru Formu (Tıklayınız)

-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

-  Transkript

-  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi (YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL,YÖKDİL). Yabancı dil sınav sonucu en az 50 puan olmalıdır. 

Değerlendirme Ölçütü:  % 50 Dil Sınav Notu, % 50 Not Ortalaması  

Erasmus Başvurusu yapacak lisans öğrencilerinin 17 NİSAN 2017- 1 MAYIS 2017 tarihleri arasında  yukarıda belirtilen belgeleri dosya halinde Erasmus Bölüm Koordinatörlerine (Tıklayınız), lisansüstü öğrencilerin de Enstitü Erasmus Koordinatörlerine (Tıklayınız)  teslim etmeleri gerekmektedir. başvuru yapan öğrencilerin evrakları, 1 MAYIS -5 MAYIS 2017 tarihleri arasında  Fakülte Koordinatörlerine (Tıklayınız) ulaştırılmalıdır.

Öğrenciler eğer bir yüksek öğretim kurumunda staj yapmak istiyorlarsa, staj başvuru formlarında tercih edecekleri üniversitenin staj faaliyeti kapsamında bölüm anlaşmasının olup olmadığını  https://uio.alanya.edu.tr/erasmus-programi/erasmus-ikili-anlasmalar/anlasma-yapilan-universiteler linkinden öğrenebilir, ve staj hareketliliği Hibe Miktarları Tablosundan (Tıklayınız)  yararlanabilirler. 

NOT:   *  Erasmus başvuru sonuçları ve diğer duyurular Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasından ve üniversitemiz ana sayfasından takip edilmelidir. 

             *  2017-2018 akademik yılında tıp fakültesi ve önlisans programları kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirilmeyecektir.

           *  Faaliyet süresi minimum 2 ay olmak üzere 12 aya kadar sürebilir. Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin staj hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla, Üniversitemizce, hibe alınarak yapılabilecek azami staj süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca bütçe tahsisleri ulusal ajans tarafından ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Bu sebeple  öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz yaz döneminde hibeli olarak staj yapabilmeleri ancak hibe tahsisinin gerçekleştirilmesi durumunda mümkün olabilecektir.

Eski Site