Gönüllüye Hangi Destekler Sağlanıyor?

ESC projeleri kapsamında gönüllülere aşağıdaki destekler sunulmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm desteklerin sağlanması projeler kapsamında yasal bir zorunluluktur ama bu desteklerin nasıl karşılanacağı ve içeriğinin nasıl olacağı projenin, ev sahibi kurumun ve gideceğiniz ülkenin koşullarına göre değişmektedir. Bu nedenle projeye kabul edilmeden önce lütfen aşağıdaki desteklerin detaylarını ev sahibi kurumdan (örneğin Skype mülakatı sırasında) öğrenin.

 

Seyahat Desteği Projenin gerçekleşeceği ülkeye gidiş-dönüş seyahat masraflarınız için size ödeme yapılır. Projeye kabul edildiğinizde genellik ev sahibi kurum gidiş biletini sizin almanızı bekler ve proje yerine vardığınızda orijinal bilet, fatura, uçuş kartı vb. belgeler karşılığında size ödeme yapar.

 

Konaklama Desteği Ev sahibi kurum size gönüllü evinde, yurtta veya bir aile yanında konaklama desteği sağlar. Ayrıca bu konaklama yerinin elektrik, su, ısınma vb. masrafları da yine ev sahibi kurum tarafından karşılanır. Konaklama yerinde internet sağlanması zorunlu değildir. Ev sahibi kurum size dilerse bu desteği ücretsiz olarak verebilir ama vermediği durumlarda da siz evdeki diğer gönüllülerle birlikte ortak bir internet hizmeti satın alabilirsiniz. Konaklama için lüks koşullar beklememeniz önerilir ama konaklamanın temiz ve gönüllü için güvenli bir yerde olması, ev sahibi kurumun uyması gereken yasal bir zorunluluktur.

 

 

Yemek Desteği Çoğunlukla size bunun için bir miktar ödeme yapılır ve 3 öğün yemek masraflarınızı buradan karşılamanız istenir. Bunun yerine ev sahibi kurum size doğrudan 3 öğün yemekte sağlayabilir. Ya da iki öğün için yemek ödemesi ve bir öğün doğrudan yemek temini (örneğin ofiste öğle yemeği) gibi durumlarda olabilir. Bazı kurumlar doğrudan size mutfak erzakı da alabilir.

 

 

Yerel Ulaşım Desteği Kabul edildiğiniz projenin faaliyetleri süresince konaklama yeri ile faaliyet yeri (örn. Ev sahibi kurumun ofisi) arasında ki yerel ulaşım da yine proje kapsamında ev sahibi kurum tarafından karşılanır. Eğer bu mesafe çok uzak bir mesafe değil ise o zaman bu destek verilmeyebilir ve ofise yürüyerek gidip-gelmeniz istenir. Eğer yerel ulaşım için otobüs, tren, metro vb. bir ulaşım aracı kullanıyorsanız. Bu araç için yaptığınız/yapacağınız ödemelerde yine karşılanmaktadır. Bazı ev sahibi kurumlar yerel ulaşım için bisiklet vb. araçlarda temin etmektedir.

 

 

Sağlık Sigortası ESC gönüllülük projelerine kabul edildiğiniz de program kapsamında faaliyet süresince özel bir sağlık, seyahat ve üçüncü taraf mesuliyet sigortasından yararlanırsınız. Sigorta desteği ücretsiz olarak sunulur ve ayrıca vize başvurusunda da bu sigortanızı sunarsınız. Sigorta işlemleri size destek veren gönderen kuruluş tarafından yapılır.

 

 

Vize Desteği Bir projeye kabul edildiğiniz de vize ve oturma izni masraflarınızın tamamı proje bütçesinden karşılanmaktadır. Pasaport çıkarmak için gerekli olan masraf buna dahil değildir. Projenin gerçekleşeceği ülkeye gitmek için vize sürecinde ödediğiniz başvuru ücreti, çeviri ücretleri, aracı kurum masrafları, sağlık sigortası masraflarınız (eğer ayrı bir sigorta yapmanız gerekirse vb.), vize almak için yaptığınız ulaşım masrafları (örneğin Ankara veya İstanbul’ a gitmeniz gerekirse vb.) bunlara birer örnektir. Yaptığınız tüm bu masraflar için almış olduğunuz fatura, dekont, fiş vb. belgelerin asıllarını size ödeme yapacak olan kuruluşa (ev sahibi veya gönderen) teslim etmeniz gerekiyor. Ayrıca o ülkeye gittikten sonra vize dışında oturma izni içinde başvuru yapmanız gerekirse yine bu masraflarda proje kapsamında karşılanmaktadır. Vize desteğinin tek istisnai durumu proje bütçesini yöneten kurumun bu masrafı proje başvuru aşamasında belirtmemiş olmasıdır. Örneğin bazı kuruluşlar sadece AB üyesi ülkeden gönüllü alacağını ön görerek proje başvurusu yapmakta ve dolayısı ile projelerinde vize bütçesi talep etmemektedir. Çünkü AB içinde böyle bir masraf oluşmamaktadır. Oysaki aynı kurum aynı proje için daha sonra fikir değiştirip Türkiye vb. vize masrafı olan ülkelerden gönüllü almaya karar verirse bu durumda size vize desteği sunamayabilir. Bu nedenle kabul edildiğiniz projelerde vize desteği alıp almayacağınızdan ve bu destek tutarının limiti hakkında lütfen önceden bilgi edininiz.

 

 

Dil Eğitimi Desteği ESC programı kapsamında en az 3 ay olmak üzere gittiğiniz ülkenin (örn. Almanya’ da Almanca, Polonya’ da Lehçe vb.) dil kursuna katılmanız beklenir. Bu dil kursu da yine size ücretsiz olarak ev sahibi kurum tarafından sağlanır. Dil kursu ev sahibi kurumdaki bir gençlik çalışanı tarafından ücretsiz sağlanabildiği gibi profesyonel bir dil kursu veya özel eğitmen tarafından da verilebilir.

 

 

Cep Harçlığı Desteği ESC gönüllülük projelerinde yukarıdaki tüm desteklerin yanı sıra ayrıca size aylık cep harçlığı ödemesi de yapılır. Bu ödemeyi konaklama, yemek, yerel ulaşım vb. masraflarınız için değil sadece kişisel harcamalarınız için kullanmanız beklenir. Ev sahibi kurum konaklama, yemek, yerel ulaşım vb. ihtiyaçlarınızı karşılayıp ödemelerinizi yaptıktan sonra ayrıca size bir cep harçlığı öder. Bu tutar ülkeden ülkeye değişmekte ve günlük olarak hesaplanmaktadır. Örneğin 2019 yılı için Türkiye’ ye yurt dışında gelen gönüllülere günlük 4 Euro olmak üzere aylık 120 Euro cep harçlığı ödenir.